Ouderen Partij Landgraaf (OPL) heeft onlangs vragen gesteld aan de gemeente Landgraaf over de afsluiting van het Schoolpad, de openbare verbindingsweg tussen  Oude Landgraaf en Hoogstraat.

Situatie : het Schoolpad werd afgesloten door een poort op verzoek van bewoners, nadat er ernstige overlast had plaatsgevonden. Vernielingen, diefstal, graffiti, afvaldumping, zelfs brandstichting en het bekladden van gevels vonden plaats. In overleg met bewoners en gemeente werd snel besloten tot afsluiting van het Schoolpad.

De afsluiting vond echter onrechtmatig plaats. Pas nadat er een onttrekkingsprocedure is afgerond kan er sprake zijn van een rechtmatige afsluiting. Op korte termijn wordt het Schoolpad weer opengesteld en kan iedereen er (voorlopig) weer gebruik van maken.

De onttrekkingsprocedure in het kort

Door middel van de onttrekkingsprocedure op grond van de Wegenwet kan een weg aan het openbaar verkeer worden onttrokken. Door die onttrekkingsprocedure kan de weg anders worden ingericht, dan wel volledig aan het openbaar verkeer worden onttrokken. Op grond van de Wegenwet is artikel 3-4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dat betekent dat een concept raadsvoorstel ter inzage dient te worden gelegd, waarop door vóór- en tegenstanders een zienswijze kan worden ingediend. Het concept raadsvoorstel wordt ter inzage gelegd met een inzagetermijn van 6 weken.

Webdesign door Luc Starmans | Copyright Ouderen Partij Landgraaf © Alle rechten voorbehouden