def_groepsfoto

FRACTIELEDEN OPL

1def_rob

1. Rob Münstermann, Fractievoorzitter

59 jaar

Rob woont sinds 1984 in Landgraaf, is getrouwd met Kittie (e nuijehaags meëdje), vader van zoon Bas en dochter Sanne en opa van Sam. Hij is penningmeester van Stichting Omroep Landgraaf, rijdt wekelijks op de Biesrunner waarmee hij cliënten van Op de Bies vervoert van hun woonlocatie naar de dagbesteding. Hij is mantelzorger voor zijn schoonouders en buddy van de overbuurvrouw van 89 jaar. Zijn betrokkenheid met bewoners, jong en oud, blijkt uit deze vrijwilligersfuncties.

Rob staat voor een goede toekomst voor jong en oud en een optimale participatie van de senioren binnen onze gemeente. Een goede mix van ervaring en jeugdig enthousiasme biedt veel mogelijkheden op het gebied van wonen, werken en recreëren. Hij roept op om gebruik te maken van de kennis, kunde en vitaliteit van de senioren, de leergierigheid van de jongeren en de successen die onze regio de afgelopen jaren heeft behaald. "Dan gaan we een prachtige toekomst tegemoet!" aldus Rob.

2def_lenie

2. Lenie Haarbosch-Toussaint, Raadslid

67 jaar

Lenie woont in Rimburg en is getrouwd met Chris. Zij hebben twee dochters en vier kleinkinderen . Tot aan haar raadsperiode in 2014 is zij zeer actief geweest in de gemeenschap, waaronder in het bestuur van Dorpsraad Rimburg, het Groene Kruis, schoolbestuur, jeugdwerk en gemeentelijke platforms. Zij was raadslid tot 2018 van Fractie Haarbosch met speciale aandacht voor senioren. Hobby’s : zij geniet van de kleinkinderen, is vrijwilliger en secretaris van het AED-team Rimburg en secretaris  van Vereniging Vrienden van de St. Jozefkapel.

Binnen het team van de Ouderen Partij Landgraaf wil zij verder bouwen aan een gezonde toekomst voor alle burgers van Landgraaf.

3def_jean

3. Jean Frins

35 jaar

Sociolinguïst Jean Frins, bekend van het Euregio Dialectfestival en de boekenserie Os Moddersproak, is met zijn 35 jaar de opmerkelijke nummer 3. Hij was eerder actief voor Servicegilde Landgraaf en had een column in Landgraaf Koerier. Frins´ kandidatuur onderstreept dat OPL niet enkel een partij voor senioren wil zijn. Hij ziet zelf ook een verbindende taak weggelegd voor de partij: ”Na het turbulente voorbije jaar is het tijd voor rust in de raad, een open blik naar de toekomst. Wij schuilen niet in de loopgraven van de fusieoorlog. Kandidaten van OPL laten een onafhankelijk geluid horen”.  Frins benadrukt zijn groene profiel: “Behoud Brunssummerheide, maak van groenonderhoud weer echt werk, pas toezicht en handhaving toe in onze uitloopgebieden. Weet ook wat er aan gif door onze woonwijken treint, beperk de overlast van AWACS en de aluminiumfabrieken van onze buurgemeente’’.

4def_karin

4. Karin Wingen, Fractieassistent

60 jaar

Karin Wingen is 60 jaar, gehuwd, en woont sinds 13 jaar in Schaesberg. Secretaris van Buurtvereniging Gravenrode. Mantelzorger. Betrokken bij initiatieven waarbij bewoners met elkaar in contact komen. Met aandacht voor mens en dier, natuur en milieu. Zij staat voor een goede toekomst voor oud én jong, werkgelegenheid en duurzaam wonen in een veilige en groene omgeving. "Contact met de burgers van Landgraaf is van groot belang om uw wensen te leren kennen en uw belangen te vertegenwoordigen. Ik hoor graag van u!" 

5def_louis

5. Louis Cordewener

64 jaar

Louis Cordewener woont in de wijk Abdissenbosch. Hij wordt in maart 65. Een mooie leeftijd om van het leven te gaan genieten! Maar …hij is van nature dienstbaar ingesteld en heeft 41 jaar in het onderwijs gewerkt in diverse functies, waarbij de ontmoeting van kleine en grote mensen centraal stond. Graag wil hij met de burgers van Landgraaf in gesprek komen en luisteren naar hoe zij denken over de volgende thema's, die hem bezig houden. Ouderenzorg, wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), vitaliteit/bewegen van onze 50+ mensen, eenzaamheid van mensen, of mensen nog armoede ervaren, de veiligheid van onze fietspaden, de kansen van 50+ mensen op onze arbeidsmarkt en mantelzorg.

Daarnaast is hij mantelzorger, inzetbaar voor de Hartstichting bij reanimatie, beheerder van onze veiligheidsapp in zijn straat, doet vrijwilligers werk bij de Adviesraad voor de jeugd in Heerlen. Hij is sportief actief bij Tennisvereniging Nieuwenhagen en draagt als bestuurder/vrijwilliger een steentje bij om de tennisclub draaiende te houden. "Niets doen, past nog niet bij mij!" vindt Louis.

Zijn motto voor de komende verkiezingen is: "Niet apart, maar samen" om namens de OPL de schouders te zetten onder tal van onderwerpen, die de burgers van Landgraaf bezig houden en voor een  structurele oplossing vragen.

6def_luc

6. Luc van Haaren

51 jaar

Luc van Haaren is woonachtig in de Schaesbergse wijk het Eikske. Door zijn werk bij de bibliotheek en de lokale omroep is hij erg betrokken bij de gemeenschap en het Landgraaf van vandaag.

Hij steunt de Ouderen Partij Landgraaf ten volle. Niet omdat hij zich met zijn 51 jaar al oud voelt. Maar omdat hij van mening is dat een sterke gemeente als Landgraaf baat heeft bij een sterke richtinggevende gemeenteraad waarin de belangen van alle bevolkingsgroepen goed en evenwichtig zijn vertegenwoordigd. De wensen en behoeften van jong en oud liggen vaak ver uit elkaar maar zijn voor elke belangengroep van even groot belang. Een sterke Ouderen Partij Landgraaf heeft een luisterend oor voor de senioren. Een stem in de raad zal het evenwicht herstellen in het Landgraafse bestuurlijk debat door de wensen en behoeften van onze 50 plus inwoners meer centraal te zetten.

Hij gaat voor een participerende overheid en een gemeenteraad die uitvoert waarvoor hij bedoeld is. Het actief luisteren naar de burger, het vaststellen van gedragen beleidskaders, het controleren van het college en het vertegenwoordigen van alle bewoners van Landgraaf. Een raad moet kunnen samenwerken, met elkaar, met het college, met de burgers en bedrijven in Landgraaf en met de omliggende gemeenten. "OPL zet de wensen en belangen van u als 50 plus bewoner centraal. Steun net als ik de OPL want ervaring telt" zegt Luc.

7def_frans

7. Frans Moes

-

Frans is getrouwd met Jolanda en hebben nog 2 thuiswonende kinderen. Kenny, 25 jaar, afgestudeerd in Biomedical Science en werkzoekend en Hailey, hun 10-jarige pleegdochter die zij met liefde groot brengen! Ook is Frans al 5 jaar mantelzorger van Vera, 76 jaar.

Als 6-jarig jongetje kwam Frans met zijn ouders Annie en Albert naar Schaesberg. Pa en ma runden gedurende zeven jaar de Lionsbar maar moesten hier om gezondheidsredenen mee stoppen. Misschien was hij anders ook nog wel kastelein geworden! Dit was wel de basis om te kunnen zeggen: ik ben een Sjeeter jong. Later verhuisde hij naar Nieuwenhagen en vanaf 2003 woonde hij in Waubach. Frans kan dus met recht zeggen: ik ben een Landgraver!

Nu, als lid van de OPL, wil hij voor alle inwoners van Landgraaf van betekenis zijn. Jong of oud, we tellen allemaal mee! Als lid van OPL staat Frans voor: Samen aan de slag! Jong helpt oud en oud helpt jong! "Mantelzorg, recreatie, sport, amusement en cultuur. Laat mij weten wat voor u belangrijk is, dan ga ik er mee aan de slag"!

9def_chris

8. Chris Haarbosch

66 jaar

Echtgenoot, steun en toeverlaat van Lenie . Trotse grootvader van de kleinkinderen. Actief als bestuurslid van de Belangenvereniging/Dorpsraad Rimburg en secretaris/penningmeester van de OPL. Als lijstduwer ziet Chris het als zijn hoofdopdracht om de    OPL in praktische zin te ondersteunen en uit te bouwen.