Partijprogramma OPL

 • De strijd tegen (vaak verborgen) armoede
 • Aandacht voor de aanpak van eenzaamheid
 • Een levensloopbestendige samenleving
 • Toeleiding naar werk, ook voor onze 45-plussers
 • Veiligheid en bestrijding van overlast
 • Verduurzaming van woningbezit
 • Gezondheid en welzijn bevorderen
 • Stimuleren van onderlinge contacten, sport en welzijn
 • Betaalbare (huur) woningen voor jong en oud
 • Bevorderen van een gunstig vestigings- en ondernemersklimaat
 • Wij staan voor een solide financieel beleid
 • Bruggen slaan over onze gemeentegrenzen heen
 • Wijk- en buurtinitiatieven ondersteunen.

In de politiek moeten we keuzes maken. Niet alles kan! Daar waar we keuzes moeten maken, leggen we ze uit.