Ouderen Partij Landgraaf

Als nieuwe lokale partij is de Ouderen Partij Landgraaf niet gebonden aan een landelijk verkiezingsprogramma. OPL is daarom bij uitstek geschikt om lokale belangen te behartigen, die direct invloed hebben op uw leefomgeving. Ouderen Partij Landgraaf zet zich in voor de belangen van alle inwoners van Landgraaf met speciale aandacht voor het ouderenbeleid. Dus voor jong en oud. Voor burger en ondernemer.

Het aandeel bewoners van 50 jaar en ouder is hier nu al 50%. Daarom komen nu ook in Landgraaf senioren in beweging, om er voor te zorgen dat ook zij in de gemeenteraad gaan meepraten en mee beslissen over hun eigen toekomst en die van hun kinderen en kleinkinderen.

Onder het motto: ‘Ervaring telt!’

mijnmonument